اطلاعات تماس
تلفن

فکس

تلفن همراه
۹۱۳۱۷۶۴۰۷۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی اصفهان،
منطقه صنعتی مورچه خورت

دسته بندی محصولات تولیدی نخ و طناب پلاستیکی زیباتاب اصفهان


دسته بندی محصولات طناب ابریشمی تولیدی نخ و طناب پلاستیکی زیباتاب اصفهان