اطلاعات تماس
تلفن

فکس

تلفن همراه
۹۱۳۱۷۶۴۰۷۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی اصفهان،
منطقه صنعتی مورچه خورت - خیابان بوعلی هفتم

تولیدی نخ و طناب پلاستیکی زیباتاب اصفهان

مقایسه