اطلاعات تماس
تلفن

فکس

تلفن همراه
۹۱۳۱۷۶۴۰۷۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی اصفهان،
شهرستان برخوار ، پل هوایی خورزوق ، جنب اداره آتش نشانی خورزوق

تولیدی نخ و طناب پلاستیکی زیباتاب اصفهان

تلفن

  فکس

   تلفن همراه

    • ۹۱۳۱۷۶۴۰۷۶ ۰۰۹۸

   پست الکترونیک

   دفتر مرکزی

   • اصفهان،
    شهرستان برخوار ، پل هوایی خورزوق ، جنب اداره آتش نشانی خورزوق