اطلاعات تماس
تلفن

فکس

تلفن همراه
۹۱۳۱۷۶۴۰۷۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی اصفهان،
منطقه صنعتی مورچه خورت


       

لیست قیمت محصولات تولیدی نخ و طناب پلاستیکی زیباتاب اصفهان

۱۱:۱۹:۳۲ ۱۳۹۹/۹/۴

محصولات جدید تولیدی نخ و طناب پلاستیکی زیباتاب اصفهان


توری بسته بندی پلاستیکی

توری بسته بندی پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
توری بسته بندی میوه پلاستیکی

توری بسته بندی میوه پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
توری پلاستیکی

توری پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده توری پلاستیکی

تولید کننده توری پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش توری پلاستیکی

فروش توری پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انواع طناب صیادی

انواع طناب صیادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده طناب صیادی

تولید کننده طناب صیادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طناب صیادی بسته بندی

طناب صیادی بسته بندی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طناب صیادی در سایز مختلف

طناب صیادی در سایز مختلف...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طناب صیادی

طناب صیادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش طناب صیادی

فروش طناب صیادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت طناب صیادی

قیمت طناب صیادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انواع طناب نایلونی

انواع طناب نایلونی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده طناب نایلونی

تولید کننده طناب نایلونی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طناب بسته بندی

طناب بسته بندی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طناب نایلونی بسته بندی

طناب نایلونی بسته بندی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طناب نایلونی در سایز مختلف

طناب نایلونی در سایز مختلف...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طناب نایلونی

طناب نایلونی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش طناب نایلونی

فروش طناب نایلونی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت طناب نایلونی

قیمت طناب نایلونی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده گونی پلاستیکی

تولید کننده گونی پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گونی پلاستیکی

گونی پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انواع نخ تابیده ضخیم و نازک

انواع نخ تابیده ضخیم و ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده نخ تابیده بیلر

تولید کننده نخ تابیده بیلر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید نخ تابیده بیلر

خرید نخ تابیده بیلر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش نخ تابیده بیلر

فروش نخ تابیده بیلر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت نخ تابیده بیلر

قیمت نخ تابیده بیلر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نخ تابیده بیلر

نخ تابیده بیلر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده نخ کادویی

تولید کننده نخ کادویی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش نخ کادویی قنادی

فروش نخ کادویی قنادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نخ کادویی بسته بندی

نخ کادویی بسته بندی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نخ کادویی

نخ کادویی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده طناب پنبه ای

تولید کننده طناب پنبه ای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طناب پنبه ای در سایز مختلف

طناب پنبه ای در سایز ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طناب پنبه ای

طناب پنبه ای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش طناب پنبه ای

فروش طناب پنبه ای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت طناب پنبه ای

قیمت طناب پنبه ای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده طناب کنفی

تولید کننده طناب کنفی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طناب کنفی در سایز مختلف

طناب کنفی در سایز مختلف...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طناب کنفی

طناب کنفی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش انواع طناب کنفی

فروش انواع طناب کنفی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت انواع طناب کنفی

قیمت انواع طناب کنفی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تور اسباب بازی

تور اسباب بازی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تور بسته بندی پیاز

تور بسته بندی پیاز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تور بسته بندی

تور بسته بندی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تور پلاستیکی میوه

تور پلاستیکی میوه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تور راشل

تور راشل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تور صنعتی

تور صنعتی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
توزیع کننده نخ بیلر

توزیع کننده نخ بیلر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده نخ بسته بندی

تولید کننده نخ بسته بندی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید تور صنعتی

خرید تور صنعتی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طناب ابریشمی

طناب ابریشمی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طناب بسته بندی

طناب بسته بندی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طناب پلاستیکی چهار رشته ای

طناب پلاستیکی چهار رشته ای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طناب پلی استر

طناب پلی استر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طناب صیادی

طناب صیادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
طناب کنفی

طناب کنفی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش طناب پلاستیکی

نماینده فروش طناب پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش انواع طناب پلاستیکی در سایزهای مختلف

فروش انواع طناب پلاستیکی در ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش طناب های پلاستیکی

فروش طناب های پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده نخ تابیده و نخ بسته بندی

فروشنده نخ تابیده و نخ ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت طناب کنفی

قیمت طناب کنفی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت نخ بسته بندی

قیمت نخ بسته بندی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت نخ پرس

قیمت نخ پرس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیست قیمت تور راشل

لیست قیمت تور راشل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نخ بسته بندی بیلر پرس

نخ بسته بندی بیلر پرس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نخ بسته بندی علوفه

نخ بسته بندی علوفه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نخ بسته بندی

نخ بسته بندی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نخ بیلر - نخ پرس - نخ بسته بندی علوفه

نخ بیلر - نخ پرس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نخ بیلر

نخ بیلر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نخ پرس

نخ پرس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نخ تابیده

نخ تابیده...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولیدی گونی پلاستیکی

تولیدی گونی پلاستیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نخ تابیده درجه یک

نخ تابیده درجه یک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0